Honig

Honig:

1kg: € 10,90
500g: € 6,30
250g: 4,60